Bologna (Italy) – San Petronio Basilica, Basilica di Santo Stefano, Basilica of San Giacomo Maggiore, Two Towers Due Torri

Bologna (Italy) - San Petronio Basilica

Bologna (Italy) - Basilica di Santo Stefano

Bologna (Italy) - Basilica of San Giacomo Maggiore

Bologna (Italy) - Two Towers Due Torri